Hudba ohně II: Slovník ohně

Jak už jsme psali v recenzi, Hudba ohně je dílem takřka přelomovým. Zdaleka však ne bezchybným. Už Ondřej Bezr v recenzi pro MF Dnes zmínil špatnou redakční práci. Hned Úvod končí uříznutý v polovině věty a správnou interpunkci aby jeden pohledal. Závažnější problém  ale představuje jazykový aparát. Karel Veselý na některých místech používá slovník pouličních sprejerů, aby hned v následující větě operoval s termíny, ve kterých se vyzná spíše univerzitní profesor. Do toho se místy přidává i nadužívání novinářských klišé a expresivních prostředků. Ne snad, že by se tyto problémy vyskytovaly na každé stránce, ale trocha redakční péče je mohla bezbolestně vyřešit. Podívejme se nyní na některé příklady zajímavých stylistických vybočení.

Řeč streetu:

 • Beef – Když rapeři místo pistolí ničí své oponenty v textech, je to diss (dissovat), když se rapěři začnou hejtovat – mají vzájemné neshody, tak je to beef.
 • Rytmické loopy – Mezi muzikanty často užívané spojení se pro širší veřejnost častěji překládá jako smyčky.
 • Gimmick – Slovníku cizích slov neznámý anglicismus, který znamená charakteristický nápad či trik. V populární hudbě se mluví i o vychytávce.
 • Autoladička – Pro nezasvěceného nejspíše zařízení na tunning sportovních automobilů.
 • Rapy – Velmi zvláštní tvar množného čísla. Představte si třebas popy nebo rocky. Co třebas rapování?
 • Černošské cool – Doposud čeština znala slovo cool jen jako přídavné jméno. Pouze jako přídavné jméno a příslovce ho užívá i angličtina. Že by konečně Plíhalův Cool v plotě?

Řeč vědy:

 • Sonický – Karel Veselý tímto slovem vskutku nešetří. Jsou tu sonické prostředky, sonická realita, sonický ničitel, sonická revoluce a dokonce i sonický extremismus. Přitom toto anglické slovíčko znamená jednoduše „zvukový.“
 • Digitálně rekombinovatelná existence – O tom by Neo, Morpheus a Trinity mohli vyprávět.
 • Intersylabické vokalizace – Sousloví, které nezná ani Google. Co k tomu dodat. Snad jedině, že se pravděpodobně jedná o vyslovování více slabik.
 • Coltraneovy „peřiny zvuku“ – Pojem sheets of sound se do češtiny překládá již po dlouhá desetiletí jako zvukové plachty. Ale peřiny mají také něco do sebe.
 • Hra znaků bez fixních denotátů – Už Ferdinand de Saussure pojímá vztah signifiant a signifié jako arbitrární. Každopádně ani denotáty, ani signifié do populární literatury bez vysvětlení nepatří.
 • Spastické beaty – Po sledování pořadu Dr. House také  můžete dostat chuť tímto lékařským termínem označit křečovitý rytmus.

Novinářská klišé:

 • My favourite things patří mezi nejbáječnější jazzové skladby – Poněkud teleshopingový obrat pro fandy Evy a Vaška. Autora omlouvá pouze fakt, že Coltraneovo podání je opravdu báječné.
 • Neurofunkoví bubáci – Oblíbená figura z hudebních recenzí devadesátých let. Chybí snad ještě hastrmani.
 • Nervní škubance breakbeatů –  Nejspíš variace na známý strip Káťa a Škubánek.