Neuvěřitelné! Orloj jak jste ho ještě neviděli

Takto zní titulek na serveru tn.cz a  z  těch, které jsem zaznamenal, je nejvýstižnější. Orloj jste takto skutečně neviděli, jelikož i  kdybyste se dívali přesně na místo, kde obvykle bývá, nenašli byste ho. Co jste tedy měli možnost vidět a  co v  tomto případě dokázal videomapping neboli 3D projekce?

Technicky vzato jde o  výrobu zábavního simulakra, takže místo pocty orloji, byla předvedena podívaná, která překryla to, co mělo být oslavováno, a  jako realita vystupovala iluze – projekce orloje, který tam tím pádem pro diváka nebyl. Oslavovaný objekt byl v  zásadě smazán, neboť nebyl osvětlen a  po projekci zbyla jen temná silueta. V  mediích se uvádí, že se jednalo o  audiovizuálně ztvárněnou historii orloje. To je pochopitelně tvrzení nesmyslné. V  hloupoučké produkci se objevily pouze dva typy figur, řekněme pseudohistorické momentky a  iluzivní atrakce.

Naivně vizualizované defilující vojsko není žádnou ilustrací historie orloje a  může být použito u  libovolné stavby, stejně jako požár, stavební kostičky atd. Takzvané nahlédnutí dovnitř, nebo pohybující se stín, déšť apod., někoho možná na chvíli překvapily, ale vážně to dnes někoho rozumného může bavit? Pochvalné hučení a  potlesk diváků jako by říkal, že ano, ale přinejmenším stejně bouřlivou reakci na orloj jsem zaznamenal i  při jeho normálním chodu. Přání, opakovat tuto taškařici už na Vánoce, nebo dokonce o sobotách, se pak jeví jako naprosto slabomyslné vzhledem ke své deklarované výrobnosti. Turistická atrakce „orloj“ se jen nahradí turistickou atrakcí „projekce orloje na orloj“.

Veškerá oslava výročí tak v  prezentaci projekce zjevně nehraje nijak závažnou roli, opakování je možné kdykoli. Vždyť Vánoce jsou časem, kdy nás prezentace kamionu s  Coca-Colou informuje o  tom, že Vánoce jsou tady, jelikož přijíždí kamion, na kterém je vánoční symbol s  lahví Coca-Coly. Tak se z  orloje dělá sváteční orloj a  z  obyčejné Coca-Coly ta sváteční. Celá tato legrace však ukazuje ještě něco zásadnějšího, neboť se mezi komentáři objevují i  takové, které velebí orlojový spektákl jako umělecký počin. V  tomto přístupu se stírá rozdíl mezi použitím slova „umění“ a  „design“ a  důsledky tohoto přístupu jsou nasnadě. Necháme-li se dál okouzlovat přihlouplostí a  budeme-li nadšeně aplaudovat prostičké iluzi, nedočkáme se ničeho víc, než všeobecného hodnocení každé šarády: „jakože maximálně nejvíc nemálo mega“.

%%wpcs-20%%-date%%id%%