Život plný rock’n’rollu

Do mozaiky literatury mapující československý bigbít především 60. let přibyla kniha vzpomínek jedné z jeho významných postav, hráče na klávesové nástroje a saxofon Jana „Farmera“ Obermayera.

J. Obermayer je dnes asi nejvíce spojován se skupinou The Matadors, s níž s velkou chutí příležitostně vystupuje i v současnosti. Příběh této skupiny byl i za přispění Obermayerových vzpomínek podrobně zpracován ve výborné knize Aleše Opekara The Matadors: Beatová aristokracie z Prahy.  Na začátku 60. let byl ale J. Obermayer též členem legendárních Komet a Sputniků a na úsvitu normalizace hrál několik sezón v George & Beatovens s Petrem Novákem. Poté působil v obnovených, ale již ne tak úspěšných Kometách a ve druhé polovině 70. let vedl dnes prakticky zapomenutou skupinu MODI, se kterou v roce 1980 podnikl velké turné po SSSR a které vyústilo v zákaz další činnosti.

Z hudebníků, s nimiž J. Obermayer hrál, je v knize věnována největší pozornost Petru Novákovi. Podrobně „Farmer John“ vzpomíná i na jiného svého zesnulého spoluhráče, Otto Bezloju z Matadors, s nímž se po své emigraci v roce 1980 znovu shledal v Německu. Dočteme se ale i o nevyřízených účtech J. Obermayera s Petrem Jandou.

Ačkoli je těžištěm knihy bohatá hudební kariéra J. Obermayera, je v ní zachycena i spousta „mimohudebních“ zážitků – od dětských až po emigrantské. Publikace, kterou s J. Obermayerem připravil Jaroslav Císař, tak na pozadí Obermayerova života zachycuje jak 60. léta, kdy rock’n’roll neboli – jak se v Československu vžilo – bigbít představoval minimálně pro část mladé generace symbol svobody, tak i složité přežívání rockové hudby v Československu v 70. letech. Zajímavá je také část pojednávající o emigraci. Zatímco u spousty československých rockových hudebníků, kteří se k ní odhodlali, nabytá svoboda utlumila veškeré umělecké ambice, v případě J. Obermayera tomu tak nebylo. V Německu se dal dohromady s tou částí Matadors, která emigrovala již v roce 1968.
Císařova a Obermayerova kniha psaná lehkým stylem se čte velmi příjemně a baví, což je u tohoto druhu literatury jistě žádoucí. Sympatické je, že si „Farmer John“ zachoval zdravý nadhled a soudnost a netrpí sebechválou. Například nijak nepřikrášluje hudební um svých německých spoluhráčů, s nimiž občasně vystupuje na zábavách. Kniha je také doplněna rozsáhlými přílohami fotografickými a faktografickými (soupis tvorby, diskografie a sestavy skupin, v nichž autor působil).

Při četbě Zlatého dolu vzpomínek si nelze než povzdechnout, že u nás nevychází více podobných knih, neboť rocková hudba, které vládnoucí ideologie a jí řízená média ve své době nepřála, je zachycena převážně právě ve vzpomínkách účastníků.

CÍSAŘ, Jaroslav, Obermayer, Jan Farmer. ZLATÝ DŮL vzpomínek. Život Jana Farmera Obermayera plný hudby. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2010, 264 s.

Jaroslav Císař, Jan Farmer Obermayer: Zlatý důl vzpomínek: Život Jana Farmera Obermayera plný hudby. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2010, 264 s.

%%wpcs-23%%-date%%id%%