Gaza: Zapomenutý příběh

Na východním pobřeží Středozemního moře leží oblast 360 kilometrů čtverečních s velmi drsnou historií. Když v roce 1948 z Izraele ve strachu o vlastní život uteklo přes tři čtvrtě milionu palestinských Arabů, mnoho jich zamířilo do dnešního Pásma Gazy. Jen těžko se ale dá říct, že by tam oni nebo jejich potomci našli klid.

Novinář a ilustrátor maltsko-amerického původu, Joe Sacco, se v roce 2002 do Pásma vydává, aby blíže prozkoumal dvě konkrétní události roku 1956, masakry Palestinců izraelskou armádou ve městech Chán Júnis a Rafah. Ačkoliv jsou tyto události důležité a neměly by být přehlíženy, před půl stoletím byly odbyty několika zavádějícími slovy a v nedávné minulosti jim novináři odmítli věnovat větší pozornost oproti aktuálnějším sporům. Saccova kniha je tak jednou z prvních prací, které nabízejí ucelenější pohled na události i z jiných, než pouze oficiálních zdrojů.

Román Gaza: Poznámky pod čarou je velmi obtížné kategorizovat. Přebal českého vydání nabízí formulaci: „kombinace orální historie, memoárů a komiksové reportáže“. Autor totiž v knize neuvádí pouhou rešerši svého bádání, ale popisuje i svůj příběh, tedy jak přijel do Pásma Gazy, pátral po dobových dokumentech a po očitých svědcích a následně uvádí jejich vyprávění.

Úroveň předvedeného žurnalismu je přímo fenomenální. Na každé stránce Sacco dokazuje svoji profesionalitu – vzájemně porovnává výpovědi svědků, upozorňuje na nepřesnosti (hned několikrát ukazuje, že vypovězený příběh je buď velmi nepravděpodobný nebo ve vyslechnuté podobě dokonce nemožný), pečlivě vkládá názory odborníků a historické záznamy a pokouší se získat (alespoň velmi omezený) i pohled druhé strany. V příloze pak dokonce předkládá kopie historických dokumentů a přepisy některých rozhovorů. Vyvstává otázka, zda je vůbec o podobném tématu možné pojednat objektivně. I kdyby nebylo, Sacco se úspěšně blíží ideálu.

Síle vyprávění mocně přidává i kvalitní černobílá perokresba. Prostředí zachycuje velmi detailně, ulice jsou plné místních a dětí, ze stěn budov opadává omítka, na kraji silnic se válí odpad a všudypřítomný písek. Saccovi se daří vše zobrazovat velmi živě a poutavě. Mimo jiné díky tomu, že se nezaměřuje pouze na své pátrání po událostech roku 1956, ale příležitostně nabízí pohled také na běžný, denní život místních Arabů. Postavy naopak kreslí jako mírné karikatury. Lehce stylizované, nikoliv však komické nebo dětinské. Poznat jejich předlohy v reálném životě by vůbec nebylo obtížné, stylizace ale výrazně napomáhá se s postavami sžít. Celkově styl působí tradičně, vkusně a důstojně. Setkal jsem se ale i s názorem, že i takto stylizovaná kresba zvolené téma znevažuje.

Nejen kresba samotná stojí za pochvalu, opravdu dobře zvládnuté je i rozvržení stran a samotný scénář. Styl vyprávění se v různých částech knihy mírně liší, vždy je ale perfektní. Když autor popisuje své pátrání, používá více méně klasický styl, běžný v komiksových novelách. Sleduje sebe a svého průvodce ve všech možných situacích, pouze doplňuje vypravěčský komentář. Ukazuje setkání přátel, zabijačku, strach ze střelby, pokusy zbavit se otravných mladíků. Oproti tomu příběh z Chán Júnis je popisován střídavě z pohledu jednotlivých očitých svědků, z perspektivy historika a dobových dokumentů. Jednotlivé příběhy jsou podávány postupně, nezávisle a je na čtenáři, aby si vytvořil celkový obraz. Události z Rafahu jsou pak vyprávěny několika nezávislými svědky současně, jednotlivé příběhy se slévají do velké mozaiky.

Celkově je kniha Gaza: Poznámky pod čarou dějin naprosto špičkovou publikací. Bez sebemenšího zaváhání bych ji doporučil každému, kdo se v problematice vyzná, ale i běžnému čtenáři se zájmem o dění ve světě. Zvlášť ve světle současných událostí. Komiksový nadšenec by krom dalších prací autora neměl přehlédnout ani animovaný film Valčík s Bašírem.

Také český překlad se vydařil, v žádné části jsem se nepozastavil nad nevhodnou formulací nebo výrazem. Oproti tomu v tiskárně se něco pokazilo, v mém výtisku bylo omylem zopakováno asi 10 stran dvakrát po sobě na úkor těch následujících. Před nákupem tak důrazně doporučuji si ověřit nejen dobrý stav výtisku, ale i to, že kniha opravdu obsahuje stranu 280.

Joe Sacco: Gaza, Poznámky pod čarou dějin, BB Art, 2010, 432 str

%%wpcs-18%%-date%%id%%