Křesťanství jako civilizační fenomén

Sbírka deseti přednášek o jednotlivých etapách křesťanských dějin nepřináší nic třeskutě nového, ale přesto stojí hned z několika důvodů za přečtení. Zaprvé profesoři z Oxfordu přinášejí kultivovaný pohled na problematiku křesťanství jako fenoménu, který utvářel celou západoevropskou  civilizaci. Kultivovanost jejich pohledu ale mimo jiné předpokládá alespoň do určité míry erudovaného čtenáře schopného sledovat jednotlivé myšlenky. Je zřejmé, že u nás, kde podrobné církevní dějiny nepatří do základních osnov, nebude běžný čtenář vždy úplně přesně vědět, o čem je řeč.

Dalším důvodem je ten, že přednášky vznikaly konkrétně za tímto účelem a jednotlivý odborníci měli omezený (původně padesátiminutový) prostor, na kterém mohli shrnout roky bádání. Nejedná se o přednášky nějak vytržené – z řady nebo kontextu, a každá z nich je tak uzavřená a kompletní. Přestože mají autoři přesně vymezené období (přednášky jsou řazeny chronologicky), stihnou se věnovat vždy pouze některým tématům, která v dané době (doslova) hýbaly světem. Nevýhodou chronologického řazení nicméně je, že zejména po reformaci se stává trochu samoúčelným a navíc témata, která procházejí napříč (hereze,…) zůstávají z větší části opomenuta.

V neposlední řadě je zajímavé, jak události, které jsou u nás vnímány (ale ne nutně neoprávněně) jako zásadní, mohou být v odlišném historickém prostředí posuzovány jako marginální nebo úplně nepodstatné. Tak například v rejstříku, kde se objevil i Sherlock Holmes zcela chybí například Jan Hus.

Richard Harries, Henry Mayr-Harting: Dva tisíce let křesťanství. Přeložili Jana a Jiří Ogročtí. CDK (Cetrum pro studium demokracie kultury) 2010. 200 stran