Romské příběhy II

Tvrdit, že trilogie O přibjehi je určena především studentům romistiky je značně přehnané. Na těchto komiksech totiž nejsou nejdůležitější příběhy, ačkoliv i těch je tam dostatek, ani grafické provedení (velice originální a stylové, jak ostatně od Vojtěcha Maška očekáváme). Nejdůležitější na trilogii je nesmírně citlivé zachycení jinakosti, která naráží na vysoké hradby naší samozřejmosti.

Vynikajícím příkladem může být chápání Sametové revoluce. Zatímco obecně je revoluce roku 1989 prezentována jako nezvratně pozitivní obrat v dějinách státu, hrdinové trilogie se k ní staví přinejmenším dvojznačně. Většinou pro ně ale znamená především zpochybnění dlouhodobých jistot a ztrátu zaměstnání. Pro Romy zde není přítomný žádný etos disentu, žádný prostor svobody, který by potřeboval rozšířit. A náraz je opravdu tvrdý: lichva, drogy a gambling.

Velice zajímavý je i pohled na systém vzdělávání, především malé obce mají zásadní problém postarat se nějakým způsobem o specifické, byť inteligentní studenty, a tak je nejrůznějším způsobem raději eliminují, než by se jim snažily jakýmkoliv způsobem pomoct či poradit. To, co nám pohledem většinové společnosti může připadat samozřejmé a snadné, se ve vyprávění Kevy mění téměř v kafkovský labyrint.

Právě v sešitu Keva se autorům také podařilo velice sugestivně vystihnout pocit neustálé jinakosti obklopené takzvanou normalitou. Když Keva jakožto desetiletá holčička jede tramvají a lidé si ukazují na „cigošku,“ nelze potlačit představu, jak by se v takové situaci cítil kdokoliv z bílých čtenářů.

Nejvíc lze ale na trilogii O přibjehi vyzdvihnout komplexnost, se kterou v komiksu zachycuje osudy některých Romů i celých komunit. Striktně se vyhýbají černobílému hodnocení a subjektivní vyprávění Kevy, Ferka a Albíny doplňují zdánlivě objektivní vypravěčskou sebereflexí. Když se antropolog a terénní pracovník Karel zamiluje do Albíny, postupně se musí naučit chápat její svět a orientovat se v kultuře, která je na hony vzdálena té samozřejmé většinové, ať už v dobrém nebo ve zlém.

Vojtěch Mašek, Máša Bořkovcová, Markéta Hajská: Ferko, Keva, Albína. Lipnik, Praha 2010.

%%wpcs-18%%-date%%id%%