Říkat modlitby nahlas, nebo potichu?

21. února punková skupina Pussy Riot vystoupila v moskevském chrámu Krista Spasitele s již celosvětově známou „modlitbou“. Celá akce trvala asi 40 sekund. Poté byly dívky vyprovozeny chrámovou ochrankou.


Článků o skupině a jejích akcích bylo napsáno mnoho, zde bych chtěla dovysvětlit některé ruské reálie, na které se členky skupiny v inkriminovaných verších odvolávají.

Přízrak svobody je na nebesích.

Gay průvod poslán na Sibiř v okovech.

První řádek je srozumitelný i bez dodatečného vysvětlení, k druhému je potřeba doplnit některé informace. Před rokem v Rusku byl velmi agresivně rozpuštěn gay průvod a následně byly přijaty nedemokratické zákony v Archangelsku, Kostromě a Petrohradě. Dle těchto zákonů jsou zakázány veřejné projevy homosexuality a také její „propagace“. Navíc se v tomto zákoně přiřazuje homosexualita k pedofilii.

Hlavní světec je hlava KGB.

Píseň především kritizuje spojení vedení pravoslavné církve včetně Moskevského patriarchy Kirilla (Gundjaev) s politickými elitami v Rusku.

Patriarcha Gundjaj věří v Putina,

kdybys radši, hovado, v Boha věřil

Jde o známou minulost současného ruského prezidenta, který měl v sovětském období velmi důležitou pozici v KGB. Dnes navíc působení této organizace velmi podporuje – přece nemůže nechat bývalé kolegy na holičkách!

aby se Nejsvětější neurazil.

Ženy musejí milovat a rodit.

Druhý verš je skoro doslovným citátem jednoho z pravoslavných duchovních, který tvrdí, že úděl žen je rodit a milovat a že feminismus je zbraň, která ničí rodiny.

Církevní velebení shnilého vůdce,

církevní průvod z černých limuzín

Znovu se jedná o spojení vlády a církevních elit. Církevní průvod z černých limuzín není v Rusku vlastně neobvyklý. Vedení církve často užívá všech luxusních atributů, včetně drahých aut. Do hlavního pravoslavného chrámu, chrámu Krista Spasitele, míří během oficiálních církevních svátků především vládní ministři, vrchní politici v čele se svým „vůdcem.“

Do tvé školy se chystá kazatel.

Jdi na hodinu, přines mu peníze.

V tomto úryvku se odkazuje na současnou situaci ve školství. Dle nové reformy by se ve všech ruských školách měly od letošního roku vyučovat dějiny světových náboženství.  V praxi to vypadá tak, že škola si může „zvolit“, na které náboženství bude klást větší důraz. Vzhledem k tomu, že Rusku chybí dostačující počet odborníků na všechny víry, jeví se jako velmi oprávněné tvrzení, že bude prosazováno pravoslaví jako jediná pravá víra a dětem v podstatě bude upřeno právo volby.

Kromě  zavedení nového předmětu se zde odkazuje i na další zákon, který má ze státních škol udělat skoro až „farní“ školy, kde je výuka omezená na několik základních předmětů, včetně náboženství, a za ostatní předměty rodiče musí platit dle dohodnutého tarifu.

Bohorodiččin opasek nenahradí demonstrace,

na protestech se k nám připojí Aeiparthenos Marie!

Tady se jedná církevní relikvii, která byla přivezena do Moskvy na začátku roku 2012. V tomto období probíhaly velké protivládní demonstrace, ale státní média jim nevěnovala skoro žádnou pozornost. Prostor byl věnován především záběrům na fronty věřících před chrámem Krista Spasitele.

Punková modlitba „Bohorodičko, vyžeň Putina!“

(Sborový zpěv)

Bohorodičko, panenko, vyžeň Putina!

Vyžeň Putina, vyžeň Putina!

(konec sborového zpěvu)

Černá kutna, zlaté nárameníky.

Všichni farníci opakují úklony.

Přízrak svobody je na nebesích.

Gay průvod poslán na Sibiř v okovech.

Hlavní světec je hlava KGB.

Eskorta vede protestující do vazby,

aby se Nejsvětější neurazil.

Ženy musejí milovat a rodit.

Bože, bože, bože poser.

Bože, bože, bože poser.

(Sborový zpěv)

Bohorodičko, panenko, vyžeň Putina!

Vyžeň Putina, vyžeň Putina!

(konec sborového zpěvu)

Církevní velebení shnilého vůdce,

církevní průvod z černých limuzín.

Do tvé školy se chystá kazatel.

Jdi na hodinu, přines mu peníze.

Patriarcha Gundjaj věří v Putina,

kdybys radši, hovado, v boha věřil

Bohorodiččin opasek nenahradí demonstrace,

na protestech se k nám připojí Aeiparthenos Marie!

(Sborový zpěv)

Bohorodičko, panenko, vyžeň Putina!

Vyžeň Putina, vyžeň Putina!

(Konec sborového zpěvu)