Jeruzalém – nesvatý život ve Svaté zemi

V nakladatelství BB/art v dubnu vyšel další komiksový cestopis Kanaďana Guye Delisleho, který je ověnčen cenou z mezinárodního festivalu v Angoulême. Po Číně, Severní Koreji a Myanmaru nás tak Delisle seznámí se svými zkušenostmi ze života v Jeruzalémě.

Poslední komiksová kniha Guye Delisleho je v první řadě velmi čtivá. Autor s lehkostí vypráví leckdy absurdní příhody, které se v Izraeli přihodily nejednomu turistovi – ať už se jedná o proslulé letištní kontroly, problémy s autem či střety neznalého cestovatele s místními (izraelská společnost je vskutku velmi pestrá, takže se tu setkáte opravdu s ledaským).Velmi výstižné je například líčení ortodoxní čtvrti Mea Šearim, která jindy tak striktní a uzavřená se o Purimu zpije pod obraz (přesně jak velí stará tradice).

Delisle má skvělý pozorovací talent a trefně přibližuje židovské i jiné obyčeje a výjevy – nutno dodat, že se jim sám kolikrát upřímně diví. Pro ty, co se v judaismu a blízkovýchodní situaci příliš neorientují, tak kniha představuje rychlý a poměrně ucelený vhled do místní běžně užívané terminologie – dozvíte se tak, co je IDF nebo Breaking the Silence, že východní část Jeruzaléma byla připojena až v roce 1967, jak vypadají nejdůležitější židovské svátky a co za lidi žije v osadách. Přidává jednoduché nákresy a mapky a neopomíjí ani poutní a turistické atrakce. Delisle ve zkratce popisuje historické mezníky i osobnosti. Charakterizuje jednotlivé skupiny obyvatel tak, jak měl sám možnost je poznat, a příběh rozdělený podle  měsíců strávených v Jeruzalémě na dvanáct kapitol tak vyvolává dojem autenticity. Často tak ale dochází k určitému zjednodušení – laicizaci: Pesach opravdu nejsou židovské Velikonoce (ačkoliv určitá spojitost mezi oběma svátky existuje) a v purimovém příběhu sekunduje Ester král Achašveroš (ačkoliv kralický překlad Bible uvádí i zde zmiňovanou podobu Ahasver, která však může leckomu zamotat hlavu, protože se nejedná onoho mytického bludného Žida).

Kromě každodenních příhod, které ilustrují místní život z pohledu cizince-turisty, se Guy Delisle samozřejmě nevyhnul ani tématům s politickým rozměrem.  Politický kontext, kterého se nelze v tomto případě vystříhat, je v komiksu neustále zpřítomňován symbolem zdi rozdělující město, které všichni považují za své. Život ve Svaté zemi totiž zdaleka není svatý, ani černobílý.

Komiksy líčící oblasti mimo „civilizovaný západ“ paralyzované různými politickými okolnostmi jsou v posledních letech poměrně oblíbené. Vzpomeňme například Delisleho výše zmíněnou Barmu či Pchjongjang, nebo Saccovu Bezpečnou zónu Goražde či Gazu. Už od dob průlomového komiksu Maus Arta Spiegelmana se obrázková forma ukazuje jako více než vhodná pro vykreslení nejrůznějších nestandardních dějinných situací či přímo hrůz. Tam, kde by slova mohla působit pateticky nebo nevěrohodně, stojí pouze vizuální vjem, který má ale na čtenáře o to intenzivnější dopad. Vznikl tak specifický subžánr dokumentárního komiksu.

Denisa G. Goldmannová

Článek je zkrácen. Kompletní recenzi komiksu Guye Delisleho s ukázkami a dalšími informacemi najdete v Lógru č. 9.

Koupit