Lyrický deník Jana Zábrany

Na střední škole jsme verše psali snad všichni. Málokomu však tato záliba vydržela i po maturitě, a tak většina naší mladické poezie zůstane navždy v šuplících jako vzpomínka na tehdejší lásky, nenávisti a vzpoury. Jan Zábrana utohoto řemesla nejen­že vytrval, ale díky skvělé ediční práci nakladatelství Torst se můžeme nyní…

Sedm romantiků Vladimíra Holana

Třináctý svazek Holanových Spisů (třetí v pořadí těch, které shromažďují jeho překladatelskou činnost) přináší překlady sedmi básníků z období romantismu. Jsou jimi: Angličané William Wordsworth a Percy Bysshe Shelley, Poláci Adam Mickiewicz a Juliusz Słowacki, Rus Michail Lermontov, Rakušan Nikolaus Lenau a Slovák Janko Kráł. K romantikům má Holan blízko nejen svou poezií,…

Dekadence now: pop!

Druhého ledna skončila nejsledovanější výstava uplynulého roku – Dekadence now! v pražském Rudolfinu. Recenzí bylo napsáno přehršel, vyrojily se snad i v magazínech pro ženy. I tak mám ale nutkání o ní pár odstavců napsat. Výstava totiž vyvolává velice zajímavé otázky estetické a teoretic­ké. Ty se točí kolem několika základních…

Gaza: Zapomenutý příběh

Na východním pobřeží Středozemního moře leží oblast 360 kilometrů čtverečních s velmi drsnou historií. Když v roce 1948 z Izraele ve strachu o vlastní život uteklo přes tři čtvrtě milionu palestinských Arabů, mnoho jich zamířilo do dnešního Pásma Gazy. Jen těžko se ale dá říct, že by tam oni nebo…

Justlova Holaniana

„Jste věrný přítel můj a za to dík, / díky, že chápete mou němotu i křik, / že jste a hájíte můj pomyslný dům / a rozumíte mi, když jenom Credo, / quia absurdum…“ – tyto verše, keré Vladimír Holan věnoval Vladimíru Justlovi, vypovídají o jejich vzájemném vztahu i o…

Život plný rock’n’rollu

Do mozaiky literatury mapující československý bigbít především 60. let přibyla kniha vzpomínek jedné z jeho významných postav, hráče na klávesové nástroje a saxofon Jana „Farmera“ Obermayera. J. Obermayer je dnes asi nejvíce spojován se skupinou The Matadors, s níž s velkou chutí příležitostně vystupuje i v současnosti. Příběh této skupiny…

Umělec a jeho další kousek

David Zábranský debutoval v roce 2006 románem Slabost pro každou jinou pláž, dostal se s knihou do Událostí na ČT1 a získal i Magnesii Literu. Bylo to ale poněkud Pyrrhovo vítězství. Ačkoli knihu nadšeně přijala úzká skupina kritiků, čtenáři na ní ocenili pravděpodobně jen grafickou úpravu s nahotinkou. Číst prvotinu Davida…

Rozhovor s José Alanizem o komiksových festivalech

Rozhovor

Americký komparatista José Alaniz na nedávném Komiksfestu vystoupil s  velmi zajímavou přednáškou o  komiksových hrdinech a  tělesném postižení. V  následném rozhovoru jsme si ale povídali spíše o  komiksových festivalech, akademickém myšlení a  české komiksové tvorbě. Kam byste zařadil domácí Komiksfest v  širším světovém kontextu? Jsou americké festivaly hodně odlišné? Komiksfest…

Literární pozdní sběr z let 1905-1923, historie s přívlastkem

Pamatujete si, jak vás ve škole učili pohádku o malé holčičce jménem Česká Literatura? Málokdo si vzpomínal na její dětství. Vypravěči zaznamenali jen útržky několika málo zážitků, a proto se o nich neustále mluvilo. Když holčička dospěla, neustále ji utlačovaly děti jiných národností, nejvíce Němci. Proto jednu část svého života…

Psychologie tvorby

V  rubrice Překlad vám nabízíme první český překlad Zamjatinova článku Psychologie tvorby. Jevgenij  Zamjatin poprvé přednesl zde uvedenou stať jako přednášku na Petrohradské univerzitě v  roce 1916. Některé úvahy z  cyklu Technika umělecké prózy sice vycházely v  periodikách, ale následně byly až do devadesátých let zcela zapomenuty. Tvůrčí psaní a …